Equipos de buceo

  • Ordenadores de buceo
  • Intercomunicador inalámbrico  Buddy Phone STX-100
  • Chalecos
  • Reguladores
  • Trajes submarinismo
  • Botellas de buceo 12 l.
  • Reanivag (equipo de emergencia de buceo)
  • Boyas señalización
  • Carretes transectos
  • Lanza de agua